Bio inkoop door Catering in 2018 12% gestegen

By | Catering | No Comments

Een bewuste keuze voor eerlijk, transparant en lokaal zet bij de inkoop van horeca, catering en foodservice onderweg door. In 2018 is 9% van de totale Food in de buitenshuismarkt gelabeld met een duurzaam keurmerk, in 2010 was dat nog geen 3%.

Bio/Eko is één van de keurmerken die vooral in Catering naar voren geschoven wordt bij verduurzaming van het aanbod aan lunchgebruikers.

Zuivel was de afgelopen jaren de trendsetter in productgroepen met aandacht voor duurzaamheid in de bedrijfscatering. De hoeveelheid ingekochte Bio zuivel blijft in 2018 stabiel.

 

In 2018 maakt bio in AGF weer een mooie sprong omhoog. Het duurzame aandeel lift mee met de  algemene verschuiving van vlees naar groente. Het warme weer had invloed op de oogsten van groentetelers. Maar biologische groentetelers hadden wat minder last van de droogte dan hun gangbaar werkende collega’s. De biologische groenteteler besteedt meer aandacht aan de kwaliteit van de bodem, zoals de eigenschap om vocht vast te houden. Bij de inkoop van horeca en catering lijkt de beperkte keus aan biologische AGF in de traditionele groothandel een probleem, waardoor meer gekozen wordt voor andere kanalen. Men denke aan directe inkoop bij boer of tuinder of in biologisch gespecialiseerde groothandels.

 

Koffie en thee hebben afgelopen 10 jaar buitenshuis een sterke ontwikkeling ondergaan richting duurzame varianten. Naast Fairtrade en UTZ heeft BIO daar ook een plek weten te veroveren.

 

De Bio-keuze in overige voedingsmiddelen blijft toenemen, met name Bio in sappen en salades houdt aan.

Inkoopwaarde Bio-producten in bedrijfscatering, x mln euro

2010 32,0

2015 40,7
2016 40,4
2017 42,6
2018 47,5

groei 2018 t.o.v. 2017 11,5%

Van tool naar actieplan: Leo 9% hogere vezelconsumptie in bedrijfsrestaurants

By | Vitaliteit | No Comments

Foodstep biedt met de Monitor Gezonder Eten en Drinken eten aan cateraars een instrument voor stapsgewijs gezonder lunchaanbod.
De monitor biedt een overzicht van het assortiment met daarbij alle kennis en informatie over gezondheid, duurzaamheid en nutriënten, om cateringlocaties gezonder en duurzamer te maken. Het geeft handvatten om interventies te doen, het assortiment te optimaliseren, maar bovenal om gezondheid en duurzaamheid als belangrijk thema aantoonbaar te maken binnen de organisatie.

Verschillende cateraars zijn nu actief bezig met het verlagen van zout en suiker.

Cateraar Leo op het Werk koos afgelopen periode voor een target op vezelrijk voedsel: 5% extra vezels op alle catering locaties. Met een gemiddelde stijging van 9% aan vezels is de eerste “health challenge”een succes.

Leo’s Health challenge: 9% hogere vezelconsumptie in bedrijfsrestaurants!

In het kader van het in 2018 gesloten Nationaal Preventie Akkoord heeft bedrijfscateraar Leo op het werk! besloten een actieve rol te gaan spelen in (de promotie van) een gezondere levensstijl op zijn cateringlocaties. Daarom zijn zij begin 2019 gestart met een serie health challenges waarvan de eerste resultaten inmiddels bekend zijn.

Leo’s eerste health challenge ging over vezels. Aanbevolen wordt om 30 tot 40 gram vezels per dag te nuttigen. Op dit moment eten Nederlanders gemiddeld slechts 19 gram vezels per dag.
Het doel van Leo’s eerste health challenge was om 5% extra vezels realiseren op alle catering locaties.

De resultaten van deze challenge zijn meetbaar gemaakt in Leo’s Gezondheids- en Duurzaamheidsmonitor. Inkopen worden door deze monitor gecontroleerd, met als doel inzicht te krijgen in voedingswaarden van alle ingekochte producten. Met een gemiddelde stijging van 9% aan vezels is de eerste health challenge van Leo op het werk! een succes geweest.
Leidend in deze challenge was bewustwording bij de gasten omtrent het onderwerp vezels. Leo’s medewerkers legde de lunchgasten pro-actief uit wat het belang is van vezels voor de gezondheid en voor alle gasten was een informatieflyer aanwezig. Tijdens deze eerste Leo’s health challenge werden er veel vezelrijke opties toegevoegd aan het buffet en werden gasten middels kaartjes gewezen op de keuzes die de meeste vezels bevatten.

Het verhogen van het aantal vezels is slechts een begin voor Leo op het werk! De komende periode wordt er gewerkt het verminderen van zout op de locaties, daarna zijn de onderwerpen verzadigd vet en suiker aan de beurt. Het resultaat is bereikt als de lunchgasten iedere dag de gezondst mogelijke lunch nuttigen.

Koude koningsdag kost horeca omzet

By | FoodstepFacts, Onderzoek | No Comments

RTZ-Z had vrijdag een item over de koude Koningsdag.
Voor de horeca en voor vrij-marken is een koude feestdag vervelend.
Bijgaande plaatje, gebaseerd op cijfers uit de Foodservice Monitor van Foodstep,  is in de uitzending als illustratie gebruikt.

Een graad kouder of een uur minder zon betekent een lagere omzet voor de horeca.

De koningsdagen (27 april ) waren de afgelopen jaren gemiddeld een graad kouder dan de Koninginnedagen ervoor (30 april).
RTL-Z concludeerde “Koningsdag verplaatsen was een slecht idee”.

 

 

 

2019 – Periode 1 en 2: Voorzichtige start Foodservicebestedingen in 2019

By | Periode monitor | No Comments

Het begin van 2019 start niet met een groei in foodservicebestedingen zoals in 2018.
Januari 2019 horeca -0,9% vergeleken met januari 2018. In februari kwam pas de groei op gang (+2,2%).
Bij catering in bedrijven -5% op eten en drinken in de eerste maand. Ook in februari is nog geen groei gemeten.
Foodservice on-the-go ook matige start in januari 2019 (-3%). Daarna volgde On-the-go de horeca met 2% groei in februari.

Read More