Over periode 6 en 7, week 21 t/m 28, (23 mei t/m 17 juli 2022) laat de foodservicemonitor een stijging zien van respectievelijk 31% en 16,6% in de toelevering van eten en drinken in Foodservice t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. YTD P7 staat het groeicijfer op een plus van 44,7%.

De periode mei-juni 2022 staat in het teken van de relatief hoge inflatie in Nederland, het historisch lage consumentenvertrouwen en een daling van het ondernemersvertrouwen. Tegelijkertijd neemt zowel de vraag naar producten en diensten als het aantal nieuwe ondernemingen in heel Nederland toe. De voedselprijzen zijn wereldwijd gestegen met 26% jaar-op-jaar. Nog voor de oorlog uitbrak, oefenden klimaatgebeurtenissen al een opwaartse druk uit op de voedselprijzen omdat extreme temperaturen in India en lage neerslagniveaus in Frankrijk en de VS tot slechte graanoogsten hebben geleid. De Russisch-Oekraïense oorlog verslechterde het marktevenwicht verder, aangezien zowel Oekraïne als Rusland belangrijke voedselexporteurs zijn. De voedselcrisis wordt daarnaast ook verergerd door exportrestricties in verschillende landen, waaronder India.

 

Horeca en Leisure laten in periode 7 een stijging zien van 14,1 in periode 7 2021 was er een stijging van 67,3%.

Catering laat in periode 7 een stijging van 31,1% zien, periode 7 2021 liet een stijging van 19,5% zien.

On-the-go laat in periode 7 een stijging van 12,6% zien, waar deze in periode 7 2021 een stijging van 27,6% liet zien.

 

Ontwikkeling YTD P7 2022 per segment:

  • Horeca en Leisure stijgen met 51,8%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg stijgen met 32,5%
  • Foodservice onderweg stijgt met 24%

- 0 %

Horeca en Leisure P6

+ 0 %

Catering P6

+ 0 %

On-the-go P6