Hoe zorgt Foodstep voor betrouwbare data?

Data Bronnen:
 • We gebruiken transactiedata van DKW-grossiers, van zowel landelijke als regionale bronnen. 
 • De transactiedata omvat inkoopinformatie van eindverbruikers, zoals restaurants, cafetaria’s, hotels, en meer. 
 • We hebben inzicht in de inkoop van 30 categorieën, hierdoor zijn wij in staat om een volledige categorie en markt in kaart te brengen op volume en waarde voor geheel Foodservice Nederland. 
 • Onze informatie wordt verrijkt met diverse bronnen en modellen als het gaat om volume-calculaties, CO2-uitstoot, nutriënten, fabrikanten en verpakkingen. 
 • Rechtstreekse leveringen en leveringen vanuit retail en speciaalzaken vallen buiten onze rapportage.

 

Dekkingsgraad:
 • Per kanaal houden wij een dekkingsgraad van minimaal 10% aan. Dit betekent dat we van minstens 10% van het totale aantal outlets binnen dat kanaal de inkoopdata hebben, wij streven altijd naar een hoger percentage. 
 • Diverse kanalen zoals restaurants en cafetaria's benaderen de 30%. 
 • We hanteren strenge selectiecriteria voor locaties om in de steekproef meegenomen te worden; op basis van diverse inkoopcriteria zoals minimale inkoopwaarde, aantal perioden klant en definities van primaire klant.   
 • We monitoren op outliers aan de onder- en bovenkant, alsook op grote verschuivingen in ontwikkelingen op klantniveau per bron, aantal klanten per segment. 
 • Om een representatief beeld te geven monitoren wij continu de steekproef en sturen bij waar nodig als het gaat om de spreiding over meerdere bronnen, regio's en aantal outlets per marktsegment.

 

Analyse en Extrapolatie:
 • We analyseren inkooppatronen per productsoort/groep binnen elk kanaal. 
 • Deze patronen extrapoleren we naar het totale aantal outlets van dat kanaal in Nederland. 
 • Foodstep verrijkt deze informatie met uniforme segmentaties qua markt- en artikelgegevens. Elke partij in de markt doet dit op zijn eigen manier. Als Foodstep zorgen wij ervoor dat we overal dezelfde taal spreken en eerlijk vergelijken, op product-, merk- en marktniveau. 

 

Voorbeeld

Foodstep heeft waarnemingen van 1.250 hotels en kan van die 1.250 hotels zien hoeveel outlets categorie x producten inkopen bij de DKW-grossier en wat men inkoopt. Vanuit hetgeen men inkoopt kunnen we gemiddeldes berekenen om vervolgens uitspraken te kunnen doen over het totale volume dat wordt ingekocht van het universum = bijvoorbeeld 2.500 hotels. Hierin doen we de aanname dat voor de overige 50% van de hotels, waarvan we niet de inkoopdata hebben, het inkoopgedrag vergelijkbaar is, ongeacht bij welke grossier men inkoopt.

 

Foodstep in cijfers

Onze Customer Succes Managers ondersteunen vanuit hun kennis op het maken en volgen van de plannen 

Onze werkwijze hierin is als volgt:

 • Kick-Off gesprek: Afstemmen van verwachtingen, wensen en behoeften. Uitleg en vergelijking van alle databronnen, dus inclusief de reeds bestaande bronnen binnen jullie organisatie. Gezamenlijk bepalen we de stappen van succes, doelen en deadlines. 

 • Per afgestemde periode de gezamenlijke analyses en inzichten vertalen naar kansen passend bij de laatste trends, ontwikkelingen in maatschappij, markt- & categoriedoelstellingen.

Vragen aan onze Customer Succes Managers over onze methodiek?