Over periode 3, week 9 t/m 12, (27 februari t/m 26 maart 2023) laat de foodservicemonitor een stijging zien van 10,8% in de toelevering van eten en drinken in Foodservice t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Periode 3 in 2022 liet een stijging van 95,2% zien t.o.v. een daling in 2021 (laatste periode van daling in 2021).

 

In het eerste kwartaal van 2023 zien we een herstel op het consumentenvertrouwen, wat nog wel steeds erg laag staat met – 37 in periode 3.

In periode 3 2020 begon de Coronacrisis, daar was een eerste lichte daling te zien. Deze daling hield aan t/m P3 2021, waarop vanaf P4 2021 weer de eerste positieve ontwikkelingen te zien waren. P3 2022 liet daarom een grote groei zien over alle segmenten, nog afgezet tegen een daling in diezelfde periode het jaar ervoor.
We zien over periode 3 2023 een groei, maar deze zwakt af versus periode 1 en 2.
Het is inmiddels een jaar geleden dat coronamaatregelen in Foodservice werden afgeschaft. Na het opheffen van deze maatregelen volgde een sterk herstel in omzet, maar al snel na het opheffen van de maatregelen werd de Foodservicemarkt geconfronteerd met stijgende (inkoop)kosten, tekort aan personeel en een verminderde koopkrachtontwikkeling. Nog steeds zorgt dit voor een onzekere situatie in deze markt.
Echter op basis van de ontwikkeling in 2022 kunnen we stellen dat de consument de route naar de horeca en recreatie weer heeft gevonden en opnieuw omarmt.

 

Horeca en Leisure laten in periode 3 een stijging van 6,3% zien, periode 3 2022 steeg met 130,9%.
Catering laat in periode 3 een stijging van 20,3% zien, periode 3 2022 steeg met 34%.
On-the-go laat in periode 3 een stijging van 30,7% zien, periode 3 2022 steeg met 81,2%.

Ontwikkeling YTD P3 2023 per segment:

  • Horeca en Leisure stijgen met 41,9%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg stijgt met 28%
  • Foodservice onderweg stijgt met 25,7%

+ 0 %

Horeca en Leisure P3

+ 0 %

Catering P4

+ 0 %

On-the-go P4