Strategy

Concretiseren van behoefte en strategische doelstellingen

Presteren, verbeteren en groeien start met het concretiseren van de behoefte en strategische doelstellingen van de organisatie. Zijn deze onvoldoende actueel, dan starten we desgewenst eerst een strategietraject op om deze aan te scherpen/te herijken.

Take action

Uitvoeren, monitoren, analyseren, aanscherpen, presteren

Zijn de strategische doelstellingen helder? Tijd om deze te vertalen naar interventies/acties en deze vervolgens op te nemen in concrete, stapsgewijze (actie-)plannen. Voor een succesvolle implementatie betrekken we hierbij uiteraard de key stakeholders: zij zijn onmisbaar om verder draagvlak binnen de organisatie te creëren.

Execute

Implementeren acties

In deze fase wordt de strategie geïmplementeerd door de acties (op basis van de actieplannen) daadwerkelijk uit te voeren binnen de operatie.

Perform

Uitvoeren, monitoren, analyseren, aanscherpen, presteren

Wij monitoren en analyseren de prestaties van de interventies fact-based en kort cyclisch. Zo kun jij binnen de organisatie direct profiteren van learnings en verbeteringen doorvoeren op basis van daadwerkelijke resultaten.