Een grote bedrijfscateraar in Nederland besloot in het kader van haar MVO beleid te focussen op twee zaken: het verlagen van haar CO2-emissie en het verlagen van suiker, zout en verzadigede vetten op haar locaties. Een nevendoelstelling is het jaarlijks met 10% verhogen van haar inkoop van gezonde producten (op basis van de Schijf van Vijf). Drie uitdagingen deden zich daarbij direct voor.

De wens was er, de noodzaak werd gezien, ze wisten alleen niet welke aanpak ze het beste konden hanteren. Ook ontbrak het hen aan de mogelijkheden de tools om de voortgang te meten en hadden ze te weinig inzicht in hun eigen vertrekpunt. De klant benaderde Foodstep om een nulmeting te doen en de cateraar te adviseren over de verdere aanpak om haar doelstellingen te behalen.

Nulmeting als effectieve katalysator

De nulmeting alleen al leverde de cateraar bijzonder waardevolle informatie op. Een mooi voorbeeld: de meting wees uit, dat de cateraar op vrijwel alle locaties een wit pistoletje aan haar gasten aanbiedt. Dit witte pistoletje voldeed niet aan de eisen van de Schijf van Vijf (te veel zout en te weinig vezels) en bleek door de hoge landelijke verkoop een enorme negatieve bijdrage te leveren aan het percentage gezonde voeding.  

De cateraar is op basis van deze informatie in gesprek gegaan met haar toeleverancier. Samen hebben zij een nieuw wit pistoletje ontwikkeld. Dankzij een verlaagd zoutgehalte en vezelrijkere samenstelling voldeed deze wél aan de eisen van de Schijf van Vijf. Met de introductie van dit pistoletje werd er een 4,6% stijging in de inkoop van gezonde voeding gerealiseerd en werd er een 7,2% reductie van zout inkoop gerealiseerd.